Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

mandag den 10. december 2007

Afklaring af relationer til leverandører

Der fyldes mere og mere teknik i bygningerne, og samtidig bliver leverandørerne af denne teknik mere og mere specialiserede. Det bliver sværere og sværere at holde sig kvalificeret til at verificere funktionen af denne nørdede teknik, der udvikler sig med lynets hast.

Det giver derfor mening at skrue et commissioning-forløb sammen i samarbejde med de enkelte leverandører af teknikken i stedet for at sætte helt uafhængige specialister ind til at verificere alt. Som ansvarlig for den udførte commissioning skal vi dog sørge for at granske og kvalitetssikre de paradigmer, som leverandørerne arbejder efter, således at vi er sikre på at intentionerne med hele byggeriets funktion tilgodeses.

At inddrage leverandørerne i commissioning forløbet kan derfor give følgende fordele:
  • Kendskab til det leverede anlæg
  • Kendskab til de specielle forhold, som byggeriet har budt installationen under opførelsen, fx. smuds fra byggeplads, byggestrøm med "klumper" eller andre forhold, som leverandøren selv er interesseret i at kvalitetssikre
  • Økonomiske fordele sammenlignet med brugen af specialister, der ikke har leveringen af det pågældende anlæg som indtægtskilde
Omvendt er der nogle punkter, der skal fokuseres på for ikke at mindske kvaliteten i commissioning arbejdet:
  • Grundighed, også når det er de kritiske dele, der skal verificeres
  • Samspil med øvrige leverandørers anlæg
  • Dokumentation i henhold til de valgte paradigmer
Ved at satse på samarbejde med leverandørerne i stedet for kontrol brydes der rent faktisk med de principper, der er udstukket af Building Commissioning Association, men vi må erkende, at der er forskel på amerikanske traditioner inden for byggeri og europæiske.

Som udgangspunkt skruer vi en leverandørkontrakt sammen således, at det er leverandøren af det enkelte anlæg, der er ansvarlig for sin egen leverances idriftsættelse og dokumentation.
Herved tilføres byggeprocessen en resource, som vi som commissioning ansvarlige ikke skal erstatte, men anvende bedst muligt, og sørge for at bliver anvendt i sammenhæng med de øvrige commissioning relaterede aktiviteter.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej Ole,

Fin Blog,
Commissioning: "'You'll Never Walk Alone"

/Gnisten

Jan sagde ...

Hej Ole

Tillykke med Bloggen, håber der kommer mange driftsnørder forbi.

/Jan
(Alt kan ske - med Ole T)