Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

fredag den 27. januar 2012

ASHRAE Winter Conference 2012-01-26

ASHRAE Winter Conference levede op til sit navn, da den blev afholdt i år. Torsdag før konferencen var der 14 °C tør frost, der rev i næsen ved ankomsten til byen. Dagen efter var det snestorm. Men de har styr på det i Chicago, og bare man bruger salt nok, kan man sagtens smelte 20 cm. sne!

Hvorfor tage til ASHRAEs konference denne vinter?
I år er der en indbygget minikonference, ” Installation, Operation and Maintenance of HVAC Systems”, hvor der er specielt fokus på korrekt anvendelse af bygningsautomatik, Commissioning processen samt drift og vedligehold.

Nu ville det være kedeligt at spendere en lille uge inkl. weekenden på konferencehotellet, hvis der ikke var andet at tage sig til. Det var der da heldigvis også. Dagtimerne blev brugt med møder i mange andre af de tekniske kommittéer, og når vi blev lukket ud fra mødelokalerne ved 5 - ½6 tiden om aftenen er Chicago en fantastisk by at gå på opdagelse i.

Nu var det Commissioning processen, vi kom for at udvikle, og her var der fuld valuta for pengene.
Der blev afholdt møde i de to kommitéer, hvor vi er repræsenteret:
GPC 1.4 Systems Manuals Preparation for the Commissioning Process, der arbejder med en guideline for systemmanualer i Commissioning processen hvor jeg er konsulent.
SPC 202 The Commissioning Process for Buildings & Systems, der skriver en standard for Commissioning processen, hvor vi har observatørstatus. Det er hensigten, at denne standard, der i første omgang skrives som ASHRAE-standard, senere skal omredigeres / videreudvikles til en ISO-standard. Det er særdeles interessant for os i Europa, der dermed kan få en masse forærende fra en del af verden, der er kæmpeskridt foran os når det gælder udvikling og anvendelse af Commissioning Processen.
Jeg deltog derudover i møder i følgende kommittéer:
TC 7.9 Building Commissioning
SGPC 0-General Commissioning Process, der vedligeholder vores ”bibel” Guideline 0–2005, The Commissioning Process.
GPC1.2, Commissioning Process for Existing HVAC&R Systems, der skriver en guideline til brug på eksisterende tekniske installationer (Guideline 1.2), samt en overordnet guideline for eksisterende byggerier (Guideline 0.2).
GPC 1.3 Building Operation and Maintenance Training for the HVAC&R Commissioning Process, en ny manual, der skal uddybe, hvorledes drifts- og vedligeholdelsespersonalet trænes for at leve op til den proces, der er skitseret i den generelle Guideline 0-2005.
Der var et møde, der overlappede, så jeg ikke kunne være med. Det var i GPC 1.5 Commissioning Smoke Control Systems. Det kunne være interessant at have nogen med her, specielt fordi markedet er generelt anderledes end i Europa. Det er ikke myndighederne, der afprøver anlæggene i US (i hvert fald ikke i alle stater), det er til gengæld afvokater, der laver heftig ballade, hvis noget brænder, så alle er interesseret i at anlæggene virker korrekt.
Vi ved fra de anlæg, vi har kigget på i Danmark, at myndighedernes godkendelse ikke garanterer en uproblematisk drift. Dette medfører også risiko for fejlagtig drift og måske ikke korrekt vedligehold, og så kan fatale funktioner svigte.  Vores erfaring kan derfor sammenfattes til, at der er al mulig grund til at lade brandtekniske installationer omfatte af en Commissioning Proces.

ASHRAE har dermed 7 stående kommittéer, der arbejder med Commissioning, og 6 af disse arbejder med hver deres guidelines og standarder.
Derudover er der andre organisationer, der udgiver deres respektive guidelines, der alle refererer til G0-2005.
Den mest kendte er NIBS Guideline 3-2006 Exterior Enclosure Technical Requirements For the Commissioning Process, som fokuserer på klimaskærm.
Derudover er der lige kommet Illuminating Engineering Society IES DG-29-11 Design Guide for The Commissioning Process Applied to Lighting and Control Systems, og National Environmental Balancing Bureau (NEBB) udgiver Commissioning of Commercial Refrigeration Systems Guideline.

Nu har der været mange tilløb til at Dansk Standard også skal i gang, og dertil er der kun en ting at sige, hellere i dag end i morgen, vi er bagud på points!

Ingen kommentarer: