Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

torsdag den 16. januar 2014

ASHRAE Winter Conference 2014 i New YorkDen årlige vinterkonference starter fredag den 17. januar. I år er der 8 hovedspor, og et af dem hedder "Building Performance and Commissioning - Examines case studies in achieving high efficiency buildings." 
 

Det er lige vand på vores mølle, så min kollega Christian Tolstrup og jeg deltager og suger til os på så mange seminarer som muligt. 

Samtidig kan jeg deltage i face-to-face møder med deltagerne i de Technical Committees, som jeg er tilknyttet. Det giver trods alt en bedre dialog end de natlige videomøder, som vi ellers må klare os med. 


Her i denne diskussionstråd samt på Linkedin gruppen "Commissioning processen i Danmark" vil vi blogge hjem fra vores besøg i New York, forhåbentlig med en masse ny viden om fremtidige tiltag indenfor Cx.

2 kommentarer:

Ole Teisen sagde ...

New York er kold!
Hudsonfloden er frosset til, og trafikken i tunnelen under Hudsonfloden var også frosset til i går, så vi sad en time i tunnelrøret mens trafikken sneglede sig af sted. Da der ikke er ventilation i tunnelen fik vi dagens kuliltesnif…

Her dagen før ASHRAE Winter Conference har vi besøgt BIG’s tegnestue i NY. De arbejder nu 77 mand, der er projekter i flere stater, sågar i Hawaii! Imponerende virksomhed beliggende i et fredet gammelt pakhus ud til den tilfrosne Hudson flod.

Vi diskuterede det nye projekt West 57th Street , hvor bygherren har valgt at projektere op mod LEED Silver bæredygtighedskravene. Om BIG i den forbindelse ville blive indblandet i en Commissioning-proces er der ingen viden om endnu.

Vi forestiller os ikke, at vi skal hjælpe BIG gennem en LEED-certificering eller en Commissioning-proces, der er de nok bedre tjent med lokale sparringspartnere. Derimod kan både Iben Falconer fra BIG og vi se et potentiale i at netværke om løsninger og muligheder, med fokus på den praktiske tilgang, der er specialiteten i vores afdeling.

Ole Teisen sagde ...

Dagens møde har handlet om en Guideline 1.2 Commissioning Process for Existing HVAC&R Systems.
Denne guideline, med et væld af tekniske eksempler, skal spille op til de kriterier som er beskrevet i ASHRAE Guideline 0.2P The Commissioning Process for Existing Systems and Assemblies, som til og med den 20. januar kan hentes på ASHRAES høringsportal:
https://www.ashrae.org/standards-research--technology/public-review-drafts

Guideline 0.2 beskriver selve processen, og Guideline 1.2 viser hvordan denne proces anvendes på HVAC.

Mødet i dag fokuserede på at lave eksempler med baggrund i virkelige situationer, som kan blive til informative annekser i standarden. Når udvalgsarbejdet er færdigt vil dagens oplæg resultere i 6-7 annekser á ca. 16 sider omhandlende en bred vifte af problematiske funktioner i eksisterende HVAC-installationer. Eksempler på disse er for koldt indeklima, kludder i trykforholdene i laboratorieventilation og temperaturforskelle i distributionsanlæg for varmt brugsvand.
Endvidere var der en diskussion om fortløbende Commissioning aktiviteter, om den lette opgave at skrive en fortløbende commissioningplan contra den svære opgave, det er ved at påvirke en driftskultur.
Scott Gordon fra Johnson Controls har netop lagt et link til et webinar om on-going Commissioning på nettet:
http://info.greenbiz.com/11192013JCIWebcast_RecordedLP.html#!
Webinaret kan varmt anbefales, og Scotts indlæg starter ca. et kvarter inde i præsentationen.