Commissioning af byggeri - opfind den dybe tallerken


Vi arbejder til daglig med at fylde det hul ud, der opstår mellem byggefasen og driftsfasen. Vores redskaber er workshops med bygherre / ejer, der hjælper med at sætte målbare krav til byggeriets ydeevne inden byggesagen går i gang. Vi fører dialog med byggesagens parter for at få input til checklister og kontrolplaner. Dette, sammen med helhedsorienterede tests giver en helhedsorienteret kvalitetssikringsproces, der validerer ejerens krav gennem hele byggeprocessen.
Vores "bibel" er DS 3090, Commissioning-processen til bygninger.

Den kritiske bygherre kan naturligvis spørge:

- Har jeg ikke allerede betalt for det?

Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej.

Ja, fordi der sikkert er en pasus i hver underleverandøraftale om, at underleverandøren skal indregulere, teste og verificere sin leverance.

Nej, dels fordi en hoved- eller totalentreprenør typisk ingen kvalifikationer har til at kvalitetssikre dette arbejde, dels fordi der intet står om underentreprenørens anlægs formåen i en helhed med andre underentreprenørers leverancer.
Populært sagt har en bygherre krav på, at komponenter er kvalitetssikret, men der står ingenting om systemer, der består af mange komponenter og leverancer.

Derfor kan vi sige, at vi opfinder den dybe tallerken igen ved at fokusere på de kontraktlige forpligtelser, der allerede er i byggeprocessen. Derpå drejer og justerer vi disse forpligtelser, indtil de målrettet kan bruges til at dokumentere, at brugerens samlede behov for funktion er opfyldt.

Der er typisk behov for Commissioning for at sikre brugernes gnidningsfri ibrugtagning af et byggeri eller sikre, at anlæggenes funktion ikke kolliderer med brugernes adfærd, med forringet funktion til følge, det være sig alt fra dårligt indeklima over dårlig funktion af specifikke processer til forhøjet energiforbrug.

En ordentlig Commissioning proces efterlader brugerens bygningsansvarlige med en veldokumenteret bygning, hvor driftsrutinerne er godt igang.
In English:

Building Commissioning - reinvent the wheel

We are working daily to fill the gap that usually occurs between the construction phase and operations phase of a new building. Our tools are workshops, that reveals the Owners Project Requirements, plans, tests, checklists and status reporting, which we organize systematically to a holistic quality assurance process.
We work with Commissioning as described in ASHRAE Guideline 0-2005, The Commissioning Process.

The critical building owner can naturally ask:

- Don't I already pay for my contractors for this?

The answer to this question is both yes and no.

Yes, because there certainly is a chapter in each subcontractor agreement stating that the subcontractor must balance, test and verify the delivery.

No, because a principal or main contractor typically have no qualifications to ensure quality work on technical installations, and usually nothing is stated in the contract with the contractor to assure that all the different technical installations delivered and tested by several subcontractors, will function as a unified whole and thereby facilitating the coming operations of the building.

Applying the Commissioning Process we focus on the contractual obligations already in the Building Process. We work with these obligations, adjust them, and supply the process with more tests to prove and verify that the user needs to function is fulfilled.

There is typically a need for commissioning to ensure smooth transition from the buildings phase to the operations phase. It is a way to ensure that the plant will operate according to the owners requirements to prevent poor indoor climate, the malfunction of specific machinery or increased energy consumption.

A proper Commissioning Process leaves the user's facilities manager with a well-documented building where operational processes are well started.

_____________________________________________________________________________________

torsdag den 22. januar 2009

Forskellen på teori og praksis


Jeg har modtaget nedenstående indlæg fra min kollega, Morten Pilebo, der har forestået commissioning af mødelokaler, hvor der var ekstraordinære krav til indeklima og akustik.
OLT


Det er moderne for virksomheder at øge deres grønne profil. En måde at gøre dette på, kan være at neddrosle mængden af oversøiske rejseaktiviteter, men samtidigt øge mængden af videokonferencer. Dette medfører selvfølgelig også besparelser på rejsekontoen samt på tidsforbruget til rejser.

Der er stor forskel på videokonferencer, lige fra et grumset billede fra et billigt webcam til meget avancerede løsninger med hele skærmvægge i omgivelser, der indrettes specielt til formålet.

Hewlett-Packard, HPs Halo koncept, er netop sådan en avanceret form for videokonference i HDTV kvalitet, hvor der ud selve kamera- og skærmdelen stilles krav til udseende af lokalet, tapet, møbler, loftshøjde o.s.v. samt indeklima, temperatur, træk m.m. samt akustik. Formålet er at søge den fuldkomne illusion af at være i samme rum med de personer, der i virkeligheden er langt væk.

Grontmij | Carl Bros Facilities Management afdeling har nu to gange stået som projektleder, projekterende og idriftsætter af Halo studier og som den primære kontakt til leverandørerne af IT-udstyret.

Opgaven har lydt forholdsvis enkel: Projekter, udfør og idriftsæt et fuldt udstyret Halo studie med ny direkte optisk fiber til et tilsvarende studie, der bygges et andet sted i verden! Med andre ord har vi stået for indbygningen af et ”lyd- og fjernsynsstudie” i en eksisterende bygning, med brug af de eksisterende installationer.

Placeringen har været et stort emne inden påbegyndelsen af hele processen. Vi bliver altid klemt på en eller anden størrelse når vi arbejder i en eksisterende bygning. Samtidigt er der de tekniske udfordringer, i det Halo konceptet stiller ekstremt høje akustiske krav bl.a. grundet de følsomme skjulte mikrofoner og højtalere. Studiet indeholder store serverracks, der udstråler en betydelig mængde varme, der skal køles og ventileres (hvilket larmer en del på grund af det store luftskifte).

De voldsomme mængder varme, som dels udstyret, dels de 12 mødedeltagere, som hvert studie er dimensioneret til, medfører udfordringer på flere fronter, Dels skal selve varmen skaffes bort, hertil har det ikke været muligt at trække kapacitet nok fra de eksisterende ventilationsanlæg. Derfor er der indgået et samarbejde med et kølefirma om leverance af specielt lydsvage fancoils.
Fancoils støjer og giver træk, men det er ved minutiøs planlægning og indregulering lykkedes at fjerne de 6 - 7 kW, som udvikles i rummet, så tilpas diskret, at de strenge kvalitetssikringskrav kunne honoreres.

Der blev indgået aftale med et automatik- køle- og ventilationsfirma dels om etablering og styring af fancoils og ventilation, dels om at sætte tid af til et længere indregulerings- og dokumentationsforløb end sædvanligt.

I selve commissioning forløbet har det været samarbejdet mellem Grontmij | Carl Bro og alle de involverede parter, der til slut har fået tunet alle Halo-studiets enkeltdele til at yde det optimale, så de relativt strikse krav til indeklima og akustik er honoreret.

Nu to måneder efter at vi har lavet to Halo-studier, rejser spørgsmålet sig: Hvad er læringen af denne proces? Jo, til trods for at der er tale om stort set ens videokonferencerum, er forholdene anderledes hvergang. Det kan det virke forholdsvis simpelt at ”copy-paste” et projekt ind et andet sted, men virkeligheden er en anden – det skal vi selvfølgelig fortælle vores kunder - udfyldning af hullet mellem teori og praksis – er det vel i grunden ikke commissioning?

/Morten Pilebo
Bygningskonstruktør & projektleder – Facilities Management
Grontmij | Carl Bro A/S


1 kommentar:

Anonym sagde ...

Tak for de interessante oplysninger